2. Spillmekanikk

2. Spillmekanikk

2. Spillmekanikk

Jeg har nettopp startet på en verden, men får ikke øy-oppdrag. Er dette en bug?

Du kan bare få øy-oppdrag etter at du har oppfylt minst en av følgende to forutsetninger:


  • Fullført opplærings-oppdraget "Daglige utfordringer" eller
  • Etter første innlogging med mer enn 750 poeng (logg ut og inn igjen hvis du allerede oppfylte dette kravet)

I tillegg kan du bare få øy-oppdrag på øyer med ressurs landsbyer. Mindre øyer gir deg ingen øy-oppdrag.