2. Spillmekanikk

2. Spillmekanikk

2. Spillmekanikk

Hvordan kan spillere klokke angrepene sine så perfekt?

Hver spillverden har en antiklokker på 10 sekunder, noe som legger til et tilfeldig tidselement til angrepet. Dette gjør det vanskeligere å angripe til et nøyaktig tidspunkt.

Det er imidlertid mulig å avbryte angrep og sende på nytt, for å komme nærmere de ønskede resultatene, og det finnes flere forskjellige måter å gjøre dette på. Mange veteranspillere har erfaring med å treffe nært ønsket tid. Din beste mulighet er å spørre alliansen din for å finne ut hva du må gjøre for å oppnå de beste resultatene.