Artikkel

Hvordan kan spillere klokke angrepene sine så perfekt?

Hver spillverden har en antiklokker på 10 sekunder, noe som legger til et tilfeldig tidselement til angrepet. Dette gjør det vanskeligere å angripe til et nøyaktig tidspunkt.

Det er imidlertid mulig å avbryte angrep og sende på nytt, for å komme nærmere de ønskede resultatene, og det finnes flere forskjellige måter å gjøre dette på. Mange veteranspillere har erfaring med å treffe nært ønsket tid. Din beste mulighet er å spørre alliansen din for å finne ut hva du må gjøre for å oppnå de beste resultatene.