3. Begivenheter

3. Begivenheter

3. Begivenheter

Hvor lenge kan belønninger bli samlet? (Når vil begivenheten forsvinne for godt?)

Et par dager før slutten av en hendelse, vil en timer vises under begivenhetsikonet. Belønninger kan samles inntil timeren løper ut.