2. Spillmekanikk

2. Spillmekanikk

2. Spillmekanikk

Hvem får en daglig utmerkelse når to spillere har samme resultat?

Når to spillere har samme resultat, vil utmerkelsen bli gitt tilfeldig.