Getting Started

Getting Started

Wróć

Jak zmienić nazwę miasta?

Kliknij dwukrotnie nazwę miasta w górnej środkowej części ekranu, a następnie wpisz nazwę wybranego miasta. Niektóre znaki specjalne nie mogą być używane.

Jeżeli chcesz zmienić nazwę w aplikacji, otwórz proszę informacje o mieście i tam zmień nazwę.

Wybierz język