2. Rozgrywka

2. Rozgrywka

Wróć

Zbudowałem boski posąg, ale niewiele wpływa on na przyrost łask. Jak to możliwe?

Produkcję łask oblicza się na podstawie sumy wszystkich poziomów świątyń dla danego boga.

Im więcej posiadasz świątyń, w których oddajesz cześć temu samemu bogu, tym mniej posąg wpłynie na ogólną produkcję łask dla tego boga.

Powiązane artykuły
Wybierz język