Sojusz

Sojusz

Wróć

Założyciel mojego sojuszu jest nieaktywny od wielu dni. Co się stanie, gdy jego konto zostanie usunięte?

Gdy w sojuszu założycielem jest tylko jedna osoba, a jej konto zostanie usunięte, prawa założyciela zostaną przekazane członkowi ze statusem lidera.

Jeśli jest więcej niż jeden członek z takimi uprawnieniami, prawa założyciela zostaną przyznane liderowi o najniższym numerze ID użytkownika (wcześniejsza data rejestracji).

Jeśli nie ma liderów, prawa te zostaną nadane członkowi, który ma najwięcej praw administratorskich (moderator forum itp.) oraz najniższy numer ID użytkownika.

Jeśli nie ma nikogo z żadnymi uprawnieniami, prawa otrzyma członek sojuszu o najniższym ID użytkownika.

Wybierz język