Zakończenie gry

Zakończenie gry

Wróć

Czy etap ostatecznej walki może zostać aktywowany w trakcie czasu pokoju?

Czas pokoju sprawi, że nie będzie możliwe przejęcie jakiegokolwiek miasta, nawet tego, które należy do sojuszy w ostatecznej walce. ALE:

  • Jeśli istnieją sojusze, które rozpoczęły etap ostatecznej walki, który nie został zakończony, czas zakończenia zostanie wydłużony o czas trwania pokoju dla każdego z nich.
  • Jeśli istnieją sojusze, które zakwalifikowały się, ale jeszcze nie rozpoczęły etapu ostatecznej walki, dostosujemy zaplanowany czas automatycznego startu do czasu trwania pokoju.
Wybierz język