2. Hra

2. Hra

Naspäť

Čo sa stane, ak moja akadémia stratí úroveň?

Je možné, že nepriateľský hráč Stone Hail zacílí na vašu akadémiu a ničí úroveň. Ak sa tak stane, stratíte výskumné body získané touto úrovňou. Pokračujete v každom výskume na príslušnej úrovni, ktorá už bola dokončená.

Ak sa rozhodnete zrušiť úroveň svojej akadémie, musíte mať k dispozícii všetky výskumné body získané na tejto úrovni. Ak nie, musíte zrušiť výskumy, kým nebudete mať dostatok bodov.