4. Spojenectvá

4. Spojenectvá

Naspäť

Náš zakladateľ je neaktívny niekoľko dní a už sa nevráti do hry. Čo teraz?

Ak nie je viac ako jeden zakladateľ a jeho účet je vymazaný, zakladateľské právo bude dané členovi s statusom vodcu.
Ak je viac ako jeden člen s vodcovskými právami, dá sa vodcovi s najnižším ID užívateľa (skorší dátum registrácie).
Ak nie sú žiadni vodcovia, bude daný členovi, ktorý má navjiac práv (moderátor fóra atď.) A najnižšie ID používateľa.
Ak nie je nikto s akýmikoľvek právami, bude daný členovi s najnižším ID užívateľa v rámci aliancie.