7. Pravidlá & interakcie s ostatnými hráčmi

7. Pravidlá & interakcie s ostatnými hráčmi

Naspäť

Môžem hrať viac ako jednom účte na tom istom svete?

Nie. Z dôvodov spravodlivého hrania môžete mať iba jeden účet na svete hry.  V zásade platí pravidlo: jeden účet - jeden svet - jedna osoba.

Môžete hrať na rôznych svetoch s rôznymi účtami, ak dodržiavate pravidlo jedného účtu na jednom svete.