Gameplay

Gameplay

Tillbaka

Jag har byggt en gudomlig staty, men det har knappt ökat min gunstproduktion. Varför?

Gunstproduktionen beräknas på summan av alla tempelnivåer du har för nämnd gud och ökningen i gunstproduktion är inte linjär.

Den speciella byggnaden gudomlig staty ökar gunstproduktionen lika med 5 nivåer på templet. Ju fler tempel du har som dyrkar samma gud, ju mindre effekt har en staty på hela produktionen.

Välj språk