Regler och interaktioner med andra spelare

Regler och interaktioner med andra spelare

Tillbaka

Jag kan inte attackera någon. Spelet säger att jag har en delad anslutning men det har jag inte.

Delad anslutning blockerar alla aktioner som annars strider mot spelreglerna när man sitter på samma anslutning. Interaktion med andra spelare som redan har aktioner mot sig från någon du delar anslutning med är mot reglerna och därför blockerat.

Det betyder inte nödvändigtvis att du har delat anslutning med den andra spelaren, men att någon du delar anslutning med redan har interagerat med målet de senaste 48 timmarna, så du måste vänta lite.

Välj språk