Λογαριασμός

Λογαριασμός

Πίσω

Μπορώ να μεταφέρω τα αντικείμενά μου σε άλλο κόσμο;

Δε μπορείτε να μεταφέρετε τα αντικείμενά σας σε άλλους κόσμους και δυστυχώς ούτε το κέντρο υποστήριξης μπορεί να σας βοηθήσει. Μπορείτε βέβαια να ανταλλάξετε τα αντικείμενά σας με άλλους παίκτες (π.χ. μπορείτε να δώσετε στον τρέχοντα κόσμο ένα αντικείμενο αφού σας δώσει ένα άλλο αντικείμενο σε έναν άλλο κόσμο, ωστόσο αυτή η ενέργεια βαραίνει αποκλειστικά εσάς.
Επιλογή γλώσσας