Priatelia & body priateľstva

Priatelia & body priateľstva

Naspäť

Aké odmeny môžem získať za pozvaných priateľoch?

Odmeny sa poskytujú za exponenciálne rastúci súčet bodov za priateľstvo. Každú odmenu je možné získať iba raz za svet. Odmeny 1-8 udeľuje systém, zatiaľ čo odmeny 9-10 hráč musí konzultovať s tímom podpory.

Poradie Odmena Body priateľstva
1 A well-filled calumet 10
2 Three thousand experience points 50
3 Five thousand dollars 100
4 A steel lined chest 500
5 An elephant 1000
6 Sam Hawkin's knife 5000
7 A premium chest 10000
8 2000 bonds 50000
9 Ten items of your choice * 100000
10 A personalised avatar and item set * 500000
* Platia špeciálne pravidlá. Ďalšie informácie nájdete v ďalších článkoch.

Odmeny - Disclaimer
InnoGames si vyhradzuje právo zadržať alebo odmietnuť udelenie odmeny podľa vlastného uváženia. Konkrétne, ale nie výlučne, odmeny môžu byť odmietnuté alebo odstránené z dôvodu, že:
  • Potrebné body priateľstva boli získané využitím jednej alebo viacerých chýb, manipuláciou so systémom alebo porušením pravidiel.
  • Potrebné body priateľstva sa získavali príliš ľahko v dôsledku nepredvídaných alebo mimoriadnych okolností.
  • Trh alebo svet, kde boli odmeny získané, čaká na trvalé odstránenie.
Konečné rozhodnutie o každom takom odstránení má InnoGames.
Výber jazyka