Pravidlá a problémy s ostatnými hráčmi

Pravidlá a problémy s ostatnými hráčmi

Naspäť

Iný hráč ma obťažuje alebo uráža, čo môžem spraviť?

Ak vás obťažuje alebo uráža nejaký hráč, môžete ho nahlásiť na hernú podporu, kde sa daná vec preverí. Môžete na to využiť funkciu nahlásenia.

  • Chat: Kliknite na prezývku daného hráča a vyberte možnosť "Nahlás previnenie" a zadajte dôvod vášho nahlásenia.
  • Telegramy: Kliknite na červený výkričník a zadajte dôvod vášho nahlásenia.
  • Profil: Kliknite na červený výkričník a zadajte dôvod vášho nahlásenia.

Po nahlásení sa tým začne zaoberať herná podpora. Kvôli ustanoveniam o ochrane údajov nedostanete žiadne informácie o výsledku šetrenia.

Prosím, využite systém nahlasovania iba pre porušenia pravidiel, ktoré sa týkajú komunikácie, pre ostatné porušenia pravidiel treba kontaktovať hernú podporu priamo cez ticket systém.
Výber jazyka