Umění války

Umění války

Zpět

Co je simulátor a jak se používá?

Simulátor vám může poskytnout pohled na výsledek boje. Otevřete nádvoří vaší vesnice, vyberte simulátor a upřesněte jednotky útočníka a obránce, stupeň opevnění, morálku, vlajky, noční bonus, štěstí či další útočníkovi/obráncovi bonusy. V případě štěstí vám doporučujeme zadat hodnotu -25%, teda ten nejhorší možný případ, jelikož štěstí se nastavuje náhodně.

Simulátor se bude hodit, když potřebujete vědět alespoň přibližný výsledek boje v různých situacích. Jen co zadáte všechny známé údaje, simulátor vypočítá výsledek takového boje.

Výběr jazyka