Umění války

Umění války

Zpět

Co je kostel a první kostel?

Poznámka: Kostely jsou aktivní pouze na vybraných světechK.

První kostel:
Ve vaší první vesnici se objeví První kostel. Je to speciální typ kostela, který ovlivňuje větší oblast na mapě, ale nedá se dále vylepšovat.
Pokud přijdete o vesnici s prvním kostelem, můžete jej postavit v jakékoliv jiné vesnici. Výstavba prvního kostela je mnohem levnější, než běžného kostela, ale postavit jej můžete jen tehdy, když nemáte v dané vesnici postavený kostel.

První kostel se nedá zbourat pomocí katapultů a zmizí po dobytí vesnice.


Kostel:
Kostel je náboženské místo, které má určité pole působnosti na mapě. Bez kostela bojují vojáci z dané vesnice a jejího okolí pouze s poloviční sílou, takže musíte dbát na to, aby byly pod vlivem vašeho kostela podle možností všechny vaše vesnice. V každé vesnici můžete postavit pouze jeden kostel. Jsou-li kostely ve vašem světě aktivní, v první vesnici se vám zjeví budova První kostel.
Na rozdíl od prvního kostela se běžné kostely dají zbourat pomocí katapultů. Jsou to však odolné budovy a útočník bude potřebovat více katapultů na jejich zbourání, než v případě ostatních budov.
Jen co budete ovládat více vesnic, můžete přemýšlet nad výstavbou dalších kostelů. Jejich výstavba je velmi náročná: potřebujete spoustu surovin a taktéž spoustu volného místa v selském dvoře. Nedoporučujeme vám proto stavět kostely ve všech vesnicích, ale pouze strategicky jen v některých. Kostel můžete vylepšovat, čímž zvýšíte jeho rozsah víry na mapě.


Church yellow.png Your villageChurch green.png Villages within 4 fieldsChurch red.png Villages within 6 fieldsChurch blue.png Villages within 8 fields

Rozsah víry kostela:

  1. Stupeň 1: 4 políčka každým směrem
  2. Stupeň 2: 6 políček každým směrem
  3. Stupeň 3: 8 políček každým směrem
V náhledu vesnice můžete zkontrolovat, zda leží v dosahu víry jedné či více vašich kostelů. Dosah víry můžete zkontrolovat taktéž na mapě. Zobrazuje se v podobě modrého kruhu, kde si tuto možnost aktivujete.

  1. Když je vesnice obsazena, kostel se automaticky zbourá.
  2. Každé vesnici stačí jeden kostel, aby vojáci bojovali plnou silou. Více kostelů nijak nezvyšuje sílu bojovníků.
  3. Vojáky ovlivňuje pouze víra z vlastních kostelů. Kostely spojenců či spoluhráčů vašim jednotkám nepomáhají.
  4. Pokud podporujete jiného hráče, vaše jednotky jsou ovlivněné vírou v cílové vesnici, teda kostely hráče, kterému vesnice patří.
  5. Během útočení se kontroluje, zda je pod vírou vesnice, ze které vojsko posíláte. Pokud v čase dopadu útoku je pod vlivem kostela, vojáci bojují plnou sílou i tehdy, když útočíte na vesnici, která nespadá do dosahu žádného vašeho kostela.

Výběr jazyka