První kroky

První kroky

Zpět

Co je to mapa?

Mapa graficky znázorňuje uspořádání světa a je klíčovým nástrojem pro navigaci během hraní.
Mapou se můžete pohybovat jednoduchým kliknutím a tažením, případně pomocí šipek na klávesnici.
Na stránce s mapou se nacházejí dvě mapy:
 1. Bežná mapa, na které se nacházejí základní informace o jiných vesnicích a vašem okolí. Vaše vesnice jsou označeny žlutou barvou a vaše právě zvolená vesnice bílou. Když najedete kurzorem na vesnici, zobrazí se vám o ní základní informace. Když na vesnici kliknete, ukáže se několik možností, které se vesnice týkají, jako například možnost poslání jednotek do ní či surovin (více informací naleznete v kontextové nabídce mapy).
 2. Politická mapa vpravo ukazuje mnohem větší část světa. Najdete v ní lepší pohled na vaše okolí, včetně vašeho kmene, jiných kmenů, vašich vesnic a podobně. Aktivujete ji kliknutím na Možnosti zobrazení > Zobrazit politickou mapu (vyžaduje aktvní prémiových účet).

Kontinenty:

Mapa je rozdělena na 100 kontinentů a každý do 100x100 políček. Obrázek níže znázorňuje, jak jsou kontinenty rozloženy. Ve hře se kontinenty obvykle vyznačují ve formátu Kxx, kde xx je číslo kontinentu, např. K55.


Zobrazené informace

Na světech s aktivním kostelem můžete nastavit zobrazení dosahu víry. Ta bude znázorněna kruhem, jehož velikost se bude odvíjet od schopnostech kostela pokrýt celou oblast.
Pokud máte aktivní prémiový účet, můžete si nechat zobrazit politickou mapu pomocí tlačítka "Zobrazit politickou mapu". Díky tomu budou na mapě zabarvené oblasti podle kmenů, jak můžete vidět na obrázku níže.

Možnost aktivování kontextového menu zapne kontextové menu, jak je vysvětleno výše:
Hráči s prémiovým účtem si mohou změnit velikost mapy na jednu z následujících velikostí:

Možnosť aktivovania kontextového menu zapne kontextové menu, ako je vysvetlené vyššie.

 1. 4x4
 2. 5x5
 3. 7x7
 4. 9x9
 5. 11x11
 6. 13x13
 7. 15x15
 8. 20x20
 9. 30x30
 10. Vlastní velikost (potažením strany mapy)