Ξεκινώντας

Ξεκινώντας

Πίσω

Τι είναι η επισκόπηση χωριού;

Η επισκόπηση χωριού παρέχει αρκετές πληροφορίες για το κάθε σου χωριού σε μία μόνο σελίδα. Μπορείς να δεις τη γραφική αναπαράσταση των κτηρίων, τα επίπεδά τους, την τρέχουσα παραγωγή πόρων, τις μονάδες που βρίσκονται εντός χωριού (δικές σου και υποστηρίξεις) καθώς και τις κινήσεις των μονάδων που ανήκουν στο χωριό αλλά βρίσκονται εκτός.

Υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ της κλασικής και της γραφικής επισκόπησης. Η κλασική επισκόπηση είναι αρκετά χρήσιμη όταν η σύνδεσή σου δεν είναι αρκετά γρήγορη. Με ενεργό λογαριασμό premium θα έχεις ακόμη περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες, όπως η παραγωγή των κτηρίων, ο αριθμός εμπόρων και ο χρόνος έως ότου γεμίσει με πόρους η Αποθήκη σου.


Επιλογή γλώσσας