Ξεκινώντας

Ξεκινώντας

Πίσω

Τι κάνει το κάθε κτήριο;

Main1.png Επιτελείο
Στο Επιτελείο του χωριού μπορείς να κατασκευάσεις νέα κτίρια ή να αναβαθμίσεις υπάρχοντα. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του Επιτελείου, τόσο γρηγορότερα θα ολοκληρώνονται οι υπόλοιπες κατασκευές. Εφόσον το επιτρέπουν οι ρυθμίσεις του κόσμου, όταν το Επιτελείο αναβαθμιστεί στο επίπεδο 15 θα είναι εφικτή η κατεδάφιση κτιρίων στο χωριό.
Barracks1.png Στρατώνας
Στον Στρατώνα μπορεί να στρατολογηθεί το πεζικό. Όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο τόσο πιο γρήγορα στρατολογούνται οι μονάδες.
Stable1.png Στάβλος
Στο Στάβλο μπορεί να στρατολογηθεί το ιππικό. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του κτιρίου τόσο γρηγορότερα θα στρατολογούνται οι μονάδες.
Garage1.png Εργαστήριο
Στο Εργαστήριο μπορούν να στρατολογηθούν κριοί και καταπέλτες. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του κτιρίου τόσο γρηγορότερα θα στρατολογούνται οι μονάδες.
Church1.png Εκκλησία
Η Εκκλησία βοηθά στις μάχες τις μονάδες των χωριών σου που βρίσκονται στην επιρροή της. Όταν ένα χωριό είναι θρήσκο, τα στρατεύματά του πολεμούν με 100% αμυντική δύναμη αντί για 50%. Η εκκλησία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένους κόσμους.
Church f1.png Πρώτη Εκκλησία
Η Πρώτη Εκκλησία βοηθά στις μάχες τις μονάδες των χωριών σου που βρίσκονται στην επιρροή της. Μπορεί να κατασκευαστεί μόνο μία φορά. Όταν ένα χωριό είναι θρήσκο, τα στρατεύματά του πολεμούν με 100% αμυντική δύναμη αντί για 50%. Η εκκλησία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένους κόσμους.
Snob1.png Ακαδημία
Στην Ακαδημία μπορούν να εκπαιδευτούν οι Αριστοκράτες και με αυτούς μπορούν να κατακτηθούν άλλα χωριά.
Smith1.png Οπλοποιείο
Στο Οπλοποιείο μπορούν να εξερευνηθούν και να βελτιωθούν υπάρχουσες μονάδες. Καθώς αυξάνεται το επίπεδο του Οπλοποιείου μπορούν να εξερευνηθούν καλύτερα όπλα και μειώνεται ο χρόνος εξερεύνησής τους.
Place1.png Μέρος Συγκέντρωσης
Από το Μέρος Συγκέντρωσης γίνεται ο έλεγχος των μονάδων του χωριού. Παρέχει επίσης χρήσιμες πληροφορίες για τις μονάδες και τις εντολές του χωριού.
Statue1.png Άγαλμα
Από το Άγαλμα παρέχεται πρόσβαση στους Paladins.
Market1.png Αγορά
Στην Αγορά γίνεται εμπόριο πόρων με άλλους παίκτες αλλά και αποκτάς πρόσβαση στο Ανταλλακτήριο Premium.
Wood1.png Ξυλουργείο
Στο Ξυλουργείο παράγεται το ξύλο που χρειάζεται για κτίρια και στρατό. Όσο μεγαλύτερο επίπεδο έχει το κτίριο, τόση περισσότερη ποσότητα ξύλου παράγει.
Stone1.png Λατομείο
Στο Λατομείο παράγεται πηλός που είναι σημαντικός για την κατασκευή κτιρίων και την στρατολόγηση μονάδων. Όσο μεγαλύτερο επίπεδο έχει το κτίριο, τόση περισσότερη ποσότητα πηλού παράγει.
Iron1.png Σιδηρωρυχείο
Στο Σιδηρωρυχείο παράγεται το σίδερο που χρειάζεται για κτίρια και στρατό. Όσο μεγαλύτερο επίπεδο έχει το κτίριο, τόση περισσότερη ποσότητα σίδερου παράγει.
Farm1.png Αγρόκτημα
Το Αγρόκτημα παρέχει διαθέσιμο πληθυσμό στο χωριό. Όσο μεγαλύτερο το επίπεδό του, τόσο περισσότερος είναι ο διαθέσιμος πληθυσμός του χωριού.
Storage1.png Αποθήκη
Στην Αποθήκη αποθηκεύονται οι πόροι. Όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδό της, τόση περισσότερη χωρητικότητα έχει.
Hide1.png Κρυψώνα
Η Κρυψώνα αποθηκεύει πόρους που δεν μπορούν να λεηλατηθούν από πιθανούς εισβολείς. Όσο μεγαλύτερο το επίπεδό της, τόσους περισσότερους πόρους μπορεί να προστατεύσει.
Wall1.png Τείχος
Το Τείχος προστατεύει το χωριό από τις εχθρικές μονάδες. Όσο μεγαλύτερο το επίπεδο του κτιρίου, τόσο μεγαλύτερη η βασική άμυνα του χωριού. Αυξάνει επίσης την αμυντική δύναμη των μονάδων που υπάρχουν στο χωριό.
Smalltower2.png Παρατηρητήριο
Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί και επισημαίνει τις εισερχόμενες επιθέσεις που περνούν από την ακτίνα του, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Επιλογή γλώσσας