Ξεκινώντας

Ξεκινώντας

Πίσω

Τι είναι ο Χάρτης;

Ο χάρτης παρουσιάζει μια γραφική αναπαράσταση του κόσμου και είναι το βασικό σημείο πλοήγησης του παιχνιδιού. Υπάρχουν δύο χάρτες: ο χάρτης ηπείρου και ο πολιτικός χάρτης.

Ο χάρτης ηπείρου δείχνει μια λεπτομερέστερη επισκόπηση της γειτονικής περιοχής. Η κίνηση στον χάρτη γίνεται χρησιμοποιώντας τα βελάκια ή με click 'n' drag του ποντικιού.
Περνώντας το ποντίκι πάνω από ένα χωριό, εμφανίζονται βασικές πληροφορίες του. Εάν έχουν ενεργοποιηθεί οι επιλογές χωριού, με κλικ σε ένα χωριό θα εμφανιστούν αρκετές επιλογές που σχετίζονται με αυτό, όπως αποστολή στρατού ή πόρων.

Ο πολιτικός χάρτης αναπαριστά μια μεγαλύτερη εκδοχή της συγκεκριμένης περιοχής του χάρτη ηπείρων.

Ήπειροι:

Ο χάρτης είναι χωρισμένους σε 100 ηπείρους κάθε 100x100 τετράγωνα. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η διαίρεση των ηπείρων, οι οποίες συνήθως αναπαρίστανται με αρίθμηση της μορφής Kxx, όπου το  xx είναι ο αριθμός της ηπείρου, πχ  K55.

Πληροφορίες εμφάνισης:

Σε κόσμους με ενεργή εκκλησία, υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης της ακτίνας επιρροής της όπου με κύκλους θα αναπαρίσταται στον χάρτη η ακτίνα της κάθε εκκλησίας.

Εάν διαθέτεις λογαριασμό Premium μπορείς να ενεργοποιήσεις τον πολιτικό χάρτη, ο οποίος χρωματίζει τον χάρτη όπως φαίνεται στο κάτωθι παράδειγμα καθώς και να επιλέξεις το μέγεθος του χάρτη ηπείρου βάσει των κάτωθι διαστάσεων:

  1. 4x4
  2. 5x5
  3. 7x7
  4. 9x9
  5. 11x11
  6. 13x13
  7. 15x15
  8. 20x20
  9. 30x30
  10. Προσαρμοσμένη διάσταση (αλλαγή μεγέθους με το ποντίκι)
Σχετικά άρθρα
Επιλογή γλώσσας