Σενάρια Κλεισίματος

Σενάρια Κλεισίματος

Πίσω

Rune Wars

Το Rune Wars απαιτεί από εσάς, όπως και η Κυριαρχία, όχι μόνο να κρατάτε ένα ορισμένο ποσοστό χωριών για να κερδίσετε, αλλά και να καταλάβετε και να κρατήσετε ορισμένα χωριά που ονομάζονται Χωριά Ρούνων για μια χρονική περίοδο που καθορίζεται στις παγκόσμιες ρυθμίσεις και να κερδίσετε τον κόσμο!

Τα Χωριά Ρούνων είναι εφοδιασμένα με στρατεύματα και όταν κατακτηθούν έχουν μειωμένη αμυντική δύναμη που απταιτεί συνεχή επίβλεψη αυτών των χωριών.
Σχετικά άρθρα
Επιλογή γλώσσας