Σενάρια Κλεισίματος

Σενάρια Κλεισίματος

Πίσω

Διαφωτισμός

Ο διαφωτισμός είναι ένα σενάριο κλεισίματος, που εισήχθη τον Ιούλιο του 2019 στο οποίο παίκτες ή φυλές θα πρέπει να κατακτήσουν ένα από τα ιδιαίτερα χωριά του Πανεπιστημίου και να αναβαθμίσουν το Πανεπιστήμιο σε ένα ορισμένο επίπεδο. Μόλις μια φυλή ή ένας παίκτης χτίσει το τελευταίο επίπεδο του Πανεπιστημίου σε αυτό το ιδιαίτερο χωριό, ο κόσμος θα τελειώσει.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πιο γρήγορα, οι παίκτες μιας φυλής πρέπει να συνεργαστούν και να στείλουν πόρους στο χωριό. Η ιδέα πίσω από αυτό το σενάριο κλεισίματος είναι η κατασκευή και η αναβάθμιση ενός «World Wonder» ως συνθήκη νίκης.Επιλογή γλώσσας