Παιχνίδι

Παιχνίδι

Πίσω

Τί είναι οι πόντοι και πως ανεβαίνω σε πόντους;

Λαμβάνετε πόντους για την ολοκλήρωση των κτιρίων. Μόλις ολοκληρωθεί το κτίριο, οι πόντοι και η θέση σας στην κατάταξη υπολογίζονται άμεσα (μερικές φορές ο επανυπολογισμός μπορεί να καθυστερήσει για να μειωθεί ο φόρτος διακομιστή). Δεν απονέμονται πόντοι για εξερεύνηση ή στρατολόγηση μονάδων.

Ο παρακάτω πίνακας είναι ακριβής για κόσμους που χρησιμοποιούν το σύστημα χρυσών νομισμάτων. Εάν παίζετε έναν κόσμο με πακέτα, τότε η Ακαδημία μπορεί να αναβαθμιστεί στο επίπεδο 3. Η δεύτερη αναβάθμιση δίνει 102 πόντους και η τρίτη 123 πόντους.

Εμφανίζονται οι σημειακές διαφορές μεταξύ των επιπέδων.