Παιχνίδι

Παιχνίδι

Πίσω

Τι είναι το Εμπόριο;

Ελεύθερο εμπόριο είναι όταν στέλνεις πόρους σε άλλο χωριό χωρίς να λαμβάνεις τίποτα σε αντάλλαγμα. Με εξαίρεση την αποστολή πόρων στα δικά σας χωριά, ενδέχεται να περιοριστείτε από το να το κάνετε ελεύθερο εμπόριο για μια καθορισμένη χρονική περίοδο αφού γίνετε μέλος ενός κόσμου. Εάν αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ελεύθερο εμπόριο, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθεια, μαζί με την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία θα μπορείτε να στείλετε πόρους.

Ένας έμπορος μπορεί να μεταφέρει το πολύ 1000 πόρους. Αυτό θα μπορούσε να είναι 1000 ενός πόρου ή να χωριστεί μεταξύ διαφορετικών πόρων με οποιονδήποτε τρόπο. Για παράδειγμα, ένας έμπορος θα μπορούσε να μεταφέρει 100 ξύλο, 350 πηλό και 550 σίδερο.

Όταν αυξήσετε το μέγεθος της αγοράς σας, θα λάβετε περισσότερους εμπόρους. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορείτε να μεταφέρετε περισσότερους πόρους ταυτόχρονα.
Όταν θέλετε να ανταλλάξετε πόρους με κάποιον που δεν γνωρίζετε, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια προσφορά στην αγορά αντί να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ελεύθερων προσφορών. Αυτό διασφαλίζει ότι και οι δύο πλευρές λαμβάνουν ακριβώς αυτό που ζήτησαν.