Λογαριασμός

Λογαριασμός

Πίσω

Πώς μπορώ να διαγράψω τον λογαριασμό από έναν κόσμο;

Ένας λογαριασμός μπορεί να διαγραφεί από την αντίστοιχη επιλογή στις Ρυθμίσεις. Πήγαινε "Ρυθμίσεις" → "Λογαριασμός" → "Διαγραφή Λογαριασμού".

Έχε στα υπ' όψιν σου πως η διαγραφή θα ολοκληρωθεί μετά από 5 ημέρες και μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια αυτών των 5 ημερών. Διαγράφεται μόνο ο λογαριασμός στον εκάστοτε κόσμο. Εάν θέλεις να διαγράψεις τον λογαριασμό σε περισσότερους από έναν κόσμους, θα πρέπει ο κάθε λογαριασμός να διαγραφεί ξεχωριστά.

Επιλογή γλώσσας