Λογαριασμός

Λογαριασμός

Πίσω

Μπορώ να μεταφέρω τα αντικείμενά μου σε έναν άλλο κόσμο;

Όχι, τα αντικείμενα είναι συνδεδεμένα με τον εκάστοτε κόσμο και δεν μπορούν να μεταφερθούν σε κανέναν άλλο. Η μόνη εξαίρεση είναι εάν μεταφερθεί το χωριό σε έναν κόσμο Casual. Τότε όλα τα αντικείμενα μπορούν να μεταφερθούν στον κόσμο Casual και θα διαγραφούν από τον κόσμο που έπαιζες. Αυτά που δεν μπορούν να μεταφερθούν (συνήθως λόγω συμβατότητας με τις ρυθμίσεις του κόσμου) θα παραμείνουν στον κανονικό κόσμο χωρίς να μεταφερθούν. Θα λάβεις μια αναφορά που θα σε ενημερώνει ποια αντικείμενα δεν μπόρεσαν να μεταφερθούν στον κόσμο Casual.