Παιχνίδι

Παιχνίδι

Πίσω

Πώς μπορώ να εξερευνήσω νέες μονάδες;

Αναλόγως των ρυθμίσεων του κόσμου, νέες μονάδες μπορούν να εξερευνηθούν με την κατασκευή του Οπλοποιείου.