Ξεκινώντας

Ξεκινώντας

Πίσω

Πώς αυξάνεται η εμπιστοσύνη του χωριού;

Η εμπιστοσύνη αυξάνεται αυτόματα κατά 1 μονάδα ανά ώρα (σε κόσμο με ταχύτητα 1), έως το 100 που είναι το μέγιστο.