Συμβατότητα και τεχνικά ζητήματα

Συμβατότητα και τεχνικά ζητήματα

Πίσω

Χρειάζεται να ανοίξω θύρες στο router/firewall προκειμένου να παίξω το παιχνίδι;

Αυτό δεν είναι απαραίτητο για τους περισσότερους χρήστες. Χρήστες με υψηλό επίπεδο ασφαλείας των routers ή/και των firewalls ενδεχομένως να χρειαστούν να ανοίξουν τις θύρες 8080 έως 8083 για συγκεκριμένες δυνατότητες του παιχνιδιού, προκειμένου αυτά να λειτουργούν απρόσκοπτα.

Επιλογή γλώσσας