Umjetnost rata

Umjetnost rata

Natrag

Kako mogu istražiti nove jedinice?

Ovisno o postavkama svijeta, nove jedincie se mogu otključati tako da izgradite kovačnicu.

Izaberi jezik