Plemena

Plemena

Natrag

Pre-registrirali smo se kao pleme na novom svijetu. Hoće li naša sela biti blizu?

Da. Kad svijet krene, vaša sela će biti locirana blizu jedna drugima.

Izaberi jezik