Faza końcowa gry

Faza końcowa gry

Wróć

Dominacja

To jest klasyczny scenariusz końca gry, znany od początku Plemion!
Gdy mijają kolejne miesiące świata, możesz zauważyć, że ranking plemion powoli się stabilizuje i na mapie widać coraz mniej, za to coraz większych plemion. 
W scenariuszu końca gry opartym na dominacji plemię musi osiągnąć określony w procentach poziom (zależny od parametrów świata) dominacji, rozumiany jako posiadanie danego odsetka wiosek posiadających właściciela (wioski barbarzyńskie nie są tutaj brane pod uwagę).
Gdy wynik liderującego plemienia będzie się zbliżał do tego poziomu, to wszyscy gracze otrzymają wiadomość ostrzegającą o potencjalnym nadchodzącym końcu świata. W tym momencie wszystkie pozostałe plemiona powinny się zjednoczyć we wspólnym wysiłku, by powstrzymać liderów.

Zależnie od ustawień świata celem gry może być jedynie osiągnięcie przez plemię danego poziomu dominacji (np. 75%) lub też może towarzyszyć temu warunek dodatkowy w postaci konieczności utrzymania tego wyniku przez określony termin (np. 7 dni). 
Szczegółowe warunki zwycięstwa podane są w ogłoszeniu o starcie świata na forum, można je też sprawdzić bezpośrednio w grze w menu Ranking -> Dominacja nad światem.

Wybierz język