Hra

Ako zbúram budovu?

Stupeň budovy môže byť z určitého stupňa znížený na nižší stupeň. Základné budovy (hlavná budova, skrýša, sklad a sedliacky dvor) nemôžu byť znížené na nižší stupeň, než 1. Táto možnosť je dostupná v hlavnej budove pod názvom Zbúranie, ak je stupeň hlavnej budovy aspoň 15 a oddanosť v dedine je 100.