Kom igång

Kom igång

Tillbaka

Vad är Resurser?

För att bygga byggnader eller rekrytera enheter behöver du resurser. Du får resurser automatiskt från din resursproduktion (timmerläger, lergrop, järngruva). Du får också dessa resurser när du inte är inloggad på ditt konto.

Mängden resurser du får beror på storleken på dina resursbyggnader. Det är viktigt att bygga upp ditt förråd så att du inte förlorar de resurser som inte får plats. Längst upp till höger på skärmen kan du se hur många resurser ditt förråd kan hålla och hur många du har för närvarande.

Siffran till höger visar hur många av varje resurs som kan lagras. I det här exemplet kan maximalt 400000 av varje resurs lagras. Siffrorna till vänster visar de resursmängder som lagras just nu (53313 trä, 222435 lera och 21519 järn).


Relaterade artiklar
Välj språk