Krigskonst

Krigskonst

Tillbaka

Vad är en Katapult?

Katapulter kan förstöra din motståndares byggnader. Om du skickar en attack med katapulter kan du välja vilken byggnad de ska riktas mot i fönstret där du startar attacken. Genom att använda "katapultmål byggnadsnivån" i simulatorn kan du simulera hur många katapulter du behöver för att helt eller delvis förstöra en byggnad på nivå X.

Det spelar ingen roll vilken byggnad du attackerar; endast nivån är avgörande, med undantag för Kyrkan. Det betyder att för att förstöra en Akademi på nivå 1 behöver du precis lika många katapulter som du gör för att förstöra en Smedja på nivå 1.

Följande byggnader kan inte demoleras  under nivå 1: Byns Högkvarter, Farm, och Förråd. Gömstället kan inte attackeras med katapulter.