Regler och problem med andra spelare

Regler och problem med andra spelare

Tillbaka

Jag tror att en spelare bryter mot reglerna. Vad ska jag göra?

Vänligen kontakta oss och förklara varför du tror att reglerna bryts. Vårt supportteam kommer att undersöka problemet. Av sekretess skäl kommer du inte att informeras om resultaten.