Artikel

Hur tar jag bort en byggnad?

Byggnader kan nedgraderas från en nivå till en lägre nivå. De grundläggande byggnaderna (Högkvarter, ,Gömställe, Förråd och Farm) kan inte nedgrderas lägre än till nivå 1. Denna valmöjlighet är tillgänglig i Högkvarteret, under Demolering när ditt Högkvarter är nivå 15 eller högre, och byns lojalitet är på 100.