เพิ่งเริ่มเล่นเกม

เพิ่งเริ่มเล่นเกม

กลับไป

ฉันควรรู้อะไรบ้างก่อนเริ่มเล่น?

ในตอนแรก, สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณคือ: ทรัพยากรต่างๆ ค่ายพักคนตัดไม้จะผลิตไม้, บ่อดินเหนียวจะผลิตดินเหนียว และเหมืองเหล็กจะผลิตเหล็ก ยิ่งคุณขยายสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ พวกมันก็จะผลิตทรัพยากรได้มากขึ้น เมื่อคุณเข้าร่วมเวิลด์ในช่วงแรก แนะนำให้สร้างสิ่งปลูกสร้างที่ผลิตทรัพยากรต่างๆไว้ 2-3 ระดับ

หลังจากที่คุณมีสิ่งปลูกสร้างที่ผลิตทรัพยากรที่ดีแล้ว คุณสามารถเริ่มสร้างกองทัพได้ ในค่ายทหาร (จำเป็นต้องมีที่ทำการหมู่บ้านระดับ 3) คุณสามารถเริ่มเกณฑ์พลหอกได้ พลหอกนั้นจะช่วยป้องกันผู้เล่นที่ต้องการโจมตีคุณเพื่อปล้นทรัพยากรของคุณ พลหอกนั้นไม่เหมาะสำหรับการโจมตี แต่พวกเขานั้นมีประโยชน์สำหรับการปล้นหมู่บ้านขนาดเล็ก, หมู่บ้านที่ไม่มีการป้องกันเพื่อปล้นทรัพยากรต่างๆ

นอกจากการเกณฑ์กองทัพแล้ว, ยังมีวิธีอื่นๆที่จะช่วยปกป้องหมู่บ้านของคุณและป้องกันทรัพยากรในช่วงต้นเกม อีกทางหนึ่งในการป้องกันทรัพยากรของคุณคือการสร้างที่ซ่อนลับ ยิ่งที่ซ่อนลับมีระดับสูงขึ้น, ทรัพยากรที่สามารถซ่อนได้ก็จะมากขึ้น อีกวิธีหนึ่งก็คือการสร้างกำแพง (จำเป็นต้องมีค่ายทหาร ระดับ 3) ยิ่งกำแพงของคุณมีระดับสูงขึ้น พลังป้องกันพื้นฐานหมู่บ้านของคุณก็จะมากขึ้น นั่นหมายความว่าศัตรูของคุณจะมีโอกาสแพ้สูงเมื่อพวกเขาโจมตีหมู่บ้านที่มีกำแพงระดับสูง

หากคุณพบว่าทรัพยากรที่คุณมีนั้นมากเกินไป คุณอาจจะสร้างตลาด (จำเป็นต้องมีที่ทำการหมู่บ้านระดับ 3 และโกดังระดับ 2) ในตลาด, คุณสามารถดูได้ว่าเพื่อนบ้านของคุณมีข้อเสนอการแลกเปลี่ยนอะไร และแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่คุณไม่ต้องการ คุณสามารถสร้างข้อเสนอของคุณขึ้นเองได้ด้วยเช่นกัน

คุณควรจะสังเกตรอบๆพื้นที่ของคุณเพื่อเข้าร่วมเผ่าที่ดี การต่อสู้และป้องกันเป็นกลุ่มนั้นง่ายกว่าเสมอ และมันยังเป็นวิธีที่ดีในการเจอเพื่อนที่ดีอีกด้วย!
เลือกภาษา