เพิ่งเริ่มเล่นเกม

เพิ่งเริ่มเล่นเกม

กลับไป

ฉันจะสร้างสิ่งปลูกสร้างได้อย่างไร?

หากคุณต้องการสร้างสิ่งปลูกสร้าง, คุณต้องคลิกที่ที่ทำการหมู่บ้าน และเลือก "อัปเกรดเป็นระดับ X" คุณจะต้องใช้ไม้, ดินเหนียว และเหล็ก ตามจำนวนที่ระบุ ซึ่งจำนวนทรัพยากรที่ใช้จะขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งปลูกสร้างและเลเวล ยิ่งคุณต้องการสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ทรัพยากรที่ใช้สำหรับระดับถัดไปก็จะมากขึ้น

นอกจากนี้, สิ่งปลูกสร้างบางชนิดจำเป็นจะต้องมีสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่มีระดับตามที่กำหนดตามเงื่อนไข
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างตลาดได้ก็ต่อเมื่อคุณได้สร้างโกดังของคุณจนถึงเลเวลที่กำหนด ในที่ทำการหมู่บ้าน คุณสามารถดูเงื่อนไขเหล่านี้ได้ รวมถึงค่าใช้จ่าย คุณสามารถดูเพิ่มเติมได้ในภาพรวมสิ่งปลูกสร้าง
เลือกภาษา