ตำราพิชัยสงคราม

ตำราพิชัยสงคราม

กลับไป

ความเร็วมีผลอย่างไร?

คุณสามารถดูความเร็วของยูนิตต่างๆได้ในภาพรวมยูนิต เมื่อคุณส่งยูนิตต่างๆไปด้วยกัน พวกเขาจะเดินทางด้วยความเร็วของยูนิตที่ช้าที่สุด กองทัพจะเดินทางกลับบ้านหลังจากการโจมตีด้วยความเร็วเท่ากับตอนที่เดินทางออกไป

มีข้อยกเว้นสำหรับขุนพล เมื่อคุณส่งกองกำลังสนับสนุนที่มีขุนพล, กองทัพทั้งหมดจะเดินทางด้วยความเร็วของขุนพล
กองทัพของคุณจะเดินในเส้นทางที่ถูกต้อง พวกเขาจะเดินผ่านหมู่บ้านต่างๆ, ลำธาร และภูเขา โดยความเร็วของพวกเขาจะไม่เปลี่ยนแปลง

เลือกภาษา