ตำราพิชัยสงคราม

ตำราพิชัยสงคราม

กลับไป

จะยึดหมู่บ้านได้อย่างไร?

การส่งขุนนาง หมายถึง การเข้ายึดหมู่บ้านอื่น มันเป็นวิธีเดียวที่จะมีหมู่บ้านแห่งที่สอง การยึดหมู่บ้าน, อันดับแรกคุณจำเป็นจะต้องมีขุนนาง และโจมตีเป้าหมายโดยใช้ขุนนาง หากโจมตีสำเร็จ, ขุนนางจะลดค่าความภักดีของหมู่บ้าน ค่าพื้นฐานความภักดีของหมู่บ้านคือ 100 และทุกการโจมตีจะลดค่าความภักดีลง 20-35 หน่วย, แม้ว่าคุณจะส่งขุนนางมากกว่า 1 ตัว ในการโจมตีนั้น การยึดหมู่บ้านจะต้องทำให้ค่าความภักดีเหลือ 0 หรือ ต่ำกว่า โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องโจมตี 4 หรือ 5 ครั้ง, ในบางกรณีที่เกิดขึ้นได้ยาก อาจจะสามารถทำได้ในการโจมตี 3 ครั้ง

การโจมตีโดยใช้ขุนนางเพียงอย่างเดียวมักจะตายเพราะค่าป้องกันพื้นฐานของหมู่บ้าน ดังนั้นคุณควรจะส่งกองทัพไปพร้อมกับขุนนางเสมอ

ทันทีที่ขุนนางทำให้ค่าความภักดีเป็น 0 หรือ น้อยกว่า จะสามารถยึดหมู่บ้านได้ และจะไม่สามารถใช้เพื่อโจมตีครั้งต่อไปได้


เลือกภาษา