เพิ่งเริ่มเล่นเกม

เพิ่งเริ่มเล่นเกม

กลับไป

แผนที่คืออะไร?

แผนที่จะแสดงเป็นภาพกราฟฟิคของเวิลด์ และจะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการระบุตำแหน่งในเกม
จะมีแผนที่ 2 แบบปรากฎขึ้นบนหน้าจอแผนที่ แบบแรก, จะอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอ, จะแสดงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวคุณในระยะใกล้ คุณสามารถใช้ลูกศรที่อยู่รอบแผนที่เพื่อเคลื่อนที่ไป หรือใช้การคลิกและลาก (หากคุณใช้เบร้าเซอร์รุ่นใหม่)

การนำเม้าส์ไปชี้ที่หมู่บ้านจะแสดงข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน หากคุณเปิดเมนู, เมื่อคลิกที่หมู่บ้านคุณจะเห็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในหมู่บ้านนั้น เช่น การส่งกองทัพ หรือ ทรัพยากร
แผนที่ขนาดเล็กกว่าจะอยู่ทางด้านขวาซึ่งจะแสดงเวิลด์ในแบบที่ใหญ่กว่า

ทวีป:

แผนที่ได้ถูกแบ่งออกเป็น 100 ภูมิภาค แต่ละภูมิภาคมีขนาด 100 x 100 ตารางในขนาดของมัน รูปภาพด้านล่างแสดงถึงวิธีการแบ่งภูมิภาคของเรา เมื่อคุณอยู่ในเกมภูมิภาคจะถูกแสดงในรูปแบบ Kxx, ซึ่ง xx คือตัวเลขของภูมิภาคของคุณ เช่น K55

ข้อมูลที่ปรากฎ:

บนเวิลด์ที่เปิดใช้งานโบสถ์, คุณสามารถคลิกเพื่อแสดงระยะรัศมีโบสถ์ซึ่งจะแสดงเป็นวงกลมบนแผนที่
หากคุณมีบัญชีพรีเมียม คุณสามารถเปิดใช้งานการแสดงแผนที่การปกครองโดยการคลิกที่แสดงแผนที่การปกครอง สีขาวดำที่อยู่ทางด้านขวาบนของแผนที่จะสามารถดูได้ในรูปภาพตัวอย่าง

การเปิดใช้งานตัวเลือกแสดงเมนูบริบทจะแสดงเมนูบริบท อย่างที่อธิบายไว้ทางด้านบน
บัญชีพรีเมียมจะสามารถปรับขนาดของแผนที่ให้มีขนาดดังต่อไปนี้ได้:

  1. 4x4
  2. 5x5
  3. 7x7
  4. 9x9
  5. 11x11
  6. 13x13
  7. 15x15
  8. 20x20
  9. 30x30
  10. ปรับแต่งเอง (ลากมุมใดมุมหนึ่งของแผนที่)
เลือกภาษา