บัญชี

บัญชี

กลับไป

ฉันจะสามารถลบข้อมูลทั้งหมดของฉันในไทรบัลวอรส์ และ/หรือ InnoGames อย่างไร?

หากคุณต้องการลบข้อมูลทั้งหมดในไทรบัลวอรส์ และ/หรือ InnoGames คุณสามารถร้องขอการลบข้อมูลทั้งหมดของคุณที่ InnoGames เก็บเอาไว้ผ่านทาง Goodbye tool ซึ่งการทำสิ่งนี้จะไม่สามารถย้อนกลับได้
เลือกภาษา