การจบเกม

การจบเกม

กลับไป

สงครามรูน

สงครามรูนจะทำให้คุณต้อง, คล้ายกับการยึดครอง, ไม่เพียงแต่คุณจะต้องยึดครองหมู่บ้านให้ได้ตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดเพื่อชนะ แต่ยังต้องเข้ายึด และครอบครองหมู่บ้านต่างๆที่มีชื่อว่า หมู่บ้านรูน ให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ในการตั้งค่าเวิลด์ และชนะเวิลด์!

หมู่บ้านรูนจะมีนักรบที่ป้องกันหมู่บ้านอยู่ และเมื่อเข้ายึดได้ จะมีบทลงโทษสำหรับการป้องกันที่ทำให้ผู้เล่นต้องป้องกันหมู่บ้านรูนอย่างต่อเนื่อง
เลือกภาษา