การจบเกม

การจบเกม

กลับไป

การปิดล้อมที่ยิ่งใหญ่

ในการชนะการปิดล้อมที่ยิ่งใหญ่, คุณจะต้องครอบครอง "ส่วนเมืองต่างๆ" และป้องกันพวกมันให้ได้ตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้ได้รับแต้มอำนาจ เพื่อชนะเวิลด์ เมืองจะประกอบด้วย 4 เขตเมือง, ซึ่งจะประกอบไปด้วย 9 ส่วน (หมู่บ้าน) แต่ละเขตจะมี ค่าความภัคดี 1 เสมอ และ การเดินทางไปที่ส่วนเมืองต่างๆจะใช้ระยะเวลาเท่ากันเสมอ แม้ว่าจะเป็นจากส่วนเมืองหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งก็ตาม และส่วนเมืองต่างๆจะมีโทษของการป้องกันซึ่งทำให้ยากต่อการป้องกัน และเป็นการกระตุ้นการโต้ตอบของผู้เล่น


เลือกภาษา