เกมส์

เกมส์

กลับไป

การค้าคืออะไร?

การค้าเสรี คือ เมื่อคุณส่งทรัพยากรไปยังหมู่บ้านอื่นโดยที่ไม่ได้รับอะไรเป็นการตอบแทน โดยมีข้อยกเว้นของการส่งทรัพยากรไปยังหมู่บ้านของคุณเอง, คุณอาจจะถูกจำกัดจากการทำสิ่งนี้เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากคุณเข้าร่วมเวิลด์ หากคุณกำลังถูกจำกัดจากการใช้การค้าเสรี, ข้อความที่แสดงข้อผิดพลาดจะปรากฎขึ้นเมื่อคุณลองทำมัน, ตามด้วยวันที่และเวลา ที่คุณจะสามารถส่งทรัพยากรได้

พ่อค้า 1 คน สามารถขนส่งทรัพยากรสูงสุด 1000 หน่วย ซึ่งอาจเป็นทรัพยากรชนิดเดียว 1000 หน่วย หรืออาจแบ่งระหว่างทรัพยากรที่ต่างกันก็ได้ ตัวอย่างเช่น, พ่อค้า 1 คน สามารถขนไม้ 100 หน่วย, ดินเหนียว 350 หน่วย และเหล็ก 550 หน่วย

เมื่อคุณเพิ่มขนาดตลาดของคุณ คุณจะได้รับพ่อค้าเพิ่ม นั่นหมายความว่าคุณจะสามารถขนส่งทรัพยากรได้มากขึ้นในคราวเดียว
เมื่อคุณต้องการแลกเปลี่ยนทรัพยากรกับผู้อื่น คุณไม่รู้ว่าควรสร้างข้อเสนอการแลกเปลี่ยนในตลาด หรือใช้ระบบการค้าเสรีแทน สิ่งนี้จะทำให้แน่ใจว่าทั้ง 2 ฝ่ายของการแลกเปลี่ยนจะได้รับในสิ่งที่พวกเขาต้องการ

เลือกภาษา