ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

กลับไป

อะไรคือคะแนนพรีเมียม?

คะแนนพรีเมียม (PP) เป็นหน่วยสกุลเงินพิเศษของเราที่ใช้ซื้อสิทธิประโยชน์ต่างๆในเกมส์ มันสามารถได้โดยการซื้อมันภายในเกมส์ของเราหรือโดยการแลกเปลี่ยนทรัพยากรในศูนย์แลกเปลี่ยนพรีเมียม

เลือกภาษา