เกมส์

เกมส์

กลับไป

ทำไมฉันไม่สามารถโอนคะแนนพรีเมียมไปให้ผู้เล่นอื่น?

คะแนนพรีเมียมที่ซื้อโดยใช้ช่องทางบางช่องทางจะถูกล็อคเป็นเวลาหลายสัปดาห์ คะแนนที่ได้จากความสำเร็จต่างๆไม่สามารถโอนได้